24/11 NV o hygienických požadavcích na materiály určené pro styk s potravinami; T: 23.2.2011

Vyhláška č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví požadavky na výrobu materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, látky pro jejich výrobu, požadavky na jejich vlastnosti a zkoušení a způsob jejich kontroly. Od doby svého vzniku byla vyhláška pětkrát novelizována, zejména v souvislosti s úpravou požadavků na látky, které lze při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami používat, na způsoby kontroly zdravotní nezávadnosti těchto výrobků a v souvislosti s požadavky při uvádění těchto výrobků na trh.

Důvodem ke zpracování novely vyhlášky je vydání směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/