24/10 Program na snížení znečištění povrchových vod; T: 16.2.2010

Program na období 2010–2013 shrnuje aktuální poznatky týkající se realizovaných monitorovacích programů povrchových vod dle požadavků směrnice 2000/60/ES a současného vývoje legislativních a nelegislativních nástrojů v předmětné oblasti. Program je určen pro:

  • vodoprávní úřady k využití při vydávání rozhodnutí ve vodoprávním řízení a při přijímání dalších opatření k omezení znečišťování povrchových vod nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami,
  • Českou inspekci životního prostředí k využití při plánování a realizaci kontrolní činnosti v této oblasti,
  • subjekty nakládající s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, protože shrnují různá stávající i připravovaná omezující opatření ve vztahu k jednotlivým látkám, termíny pro jejich splnění a trendy v oblasti omezování nakládání s těmito látkami.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-