241/22 Novela z. č.66/2022 Sb., o opatř. v oblasti zaměstnanosti a oblasti soc. zabezpečení v souvislosti s ozbr. konfliktem na území Ukrajiny ;T:29.12.2022

Navrhuje se prodloužit o jeden rok, tj. do 31. března 2024, platnost zákona č. 66/2022 Sb. Současně se navrhují některé parametrické úpravy stávajících dvou dávek (humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost) a navrhuje se nová dávka – příplatek pro domácnost, pomocí které budou rovněž zajišťovány potřeby ubytování (bydlení) cizinců s dočasnou ochranou.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 12. 2022 do konce pracovní doby.