242/22 Návrh nař. vl. o podmínkách použití SFPI na financování výstavby nájemního bydlení;T:6. 1.2023

Návrh nařízení vlády vychází z Programového prohlášení vlády České republiky v oblasti bydlení. Účelem návrhu je především podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení a tak přispět k řešení současné krize bydlení. Předkládaný návrh zaměřený na podporu rozšíření nájemního bydlení bude poskytován v režimu Investiční podpory na místní infrastruktury v souladu s režimem „GBER“ a pravidly podpory „de minimis“. Režim GBER veřejné podpory stanovuje, aby v nájemních bytech bylo vybíráno tržní nájemné. Pro režim de minimis budou stanoveny stejné podmínky jako pro podpory v režimu GBER s tím rozdílem, že nájemné nebude muset být tržní, ale nájemné v místě obvyklé bude mít horní limit, který bude moci příjemce podpory stanovit.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 1. 2023.