240/16 Novela zákona o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; T: 13.12.2016

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Mezi další cíle patří zejména:

  • Přesnější vymezení pojmu zájezd;
  • Zavedení nového produktu – spojených cestovních služeb, v reakci na on-line prodeje zájezdů; na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb, a zprostředkuje je cestovní kancelář, přičemž za ně vybere platbu, musí mít cestovní kancelář sjednáno pojištění záruky pro případ platební neschopnosti nebo bankovní záruku;
  • Zpřesnění podmínek získání souhlasného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k žádosti o vydání koncesní listiny k provozování cestovní kanceláře;
  • Rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře a cestovní agentury včetně povinností pro cestovní kanceláře zprostředkovávající spojené cestovní služby; cestovní kancelář, i cestovní agentura musí nově před uzavřením zájezdu podat zákazníkovi standardní informace prostřednictvím formuláře (vzory formulářů budou stanoveny vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj);
  • Úprava podmínek podnikání pro zprostředkování prodeje zájezdů cestovními kancelářemi usazenými mimo Evropský hospodářský prostor;
  • Nahrazení pojmu „úpadek“ pojmem „platební neschopnost“ cestovní kanceláře;
  • Úprava vymezení „předsmluvních“ informací pro daný zájezd pro zákazníka;
  • Stanovení podmínek pro pojištění záruky pro případ platební neschopnosti zprostředkovatele spojených cestovních služeb u služeb, které jsou součástí zprostředkovávaných spojených cestovních služeb a zprostředkovatel (cestovní kancelář) za ně vybere úhradu od zákazníka;
  • Úprava dozoru nad dodržováním zákona a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami;
  • Rozšíření a zpřesnění výčtu přestupků u právnických a podnikajících fyzických osob.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/