240/12 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku; T: 5.11.2012

Důvodem návrhu je skutečnost, že z důvodu principu výpočtu výše uvedených náhrad (jakékoli zvýšení dosahovaných výdělků nebo invalidních důchodů má za následek snížení poskytované náhrady), dochází k reálnému zvýšení pobíraných částek, na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek.

 

Podle vyhlášky č. 324/2012 Sb. dojde od 1. ledna 2013 ke zvýšení procentní výměry důchodů o 0,9 %. V souladu s výše uvedeným usnesením vlády se proto navrhuje, aby o stejný procentní podíl a od stejného data byly zvýšeny náhrady za ztrátu na výdělku i náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních i občanskoprávních předpisů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/