240/10 NV o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy; T: 28.10.2010

Pravidla provozování a Řády jsou jednak provozně-technické předpisy a jednak upravují i obchodní podmínky – upravují činnosti provozu jednotlivých soustav nebo podzemního zásobníku plynu, parametry kvality plynu a elektřiny, ale i některé otázky týkající se způsob poskytování informací a jejich rozsahu, vzory smluv a postup při jejich uzavírání, platební a fakturační podmínky a další náležitosti.

Závaznost Pravidel provozování a Řádů pro jednotlivé účastníky trhu s elektřinou či trhu s plynem je dána energetickým zákonem, podle kterého povinnost řídit se jednotlivými řády mají obchodníci s elektřinou i s plynem, provozovatelé soustav i zákazníci (např. § 28 odst. 2 písm. a) energetického zákona, § 30 odst. 2 a) energetického zákona atd.) a rovněž se ve smlouvách s účastníky trhu sjednávají ujednání o závaznosti Pravidel provozování a Řádů pro jednotlivý konkrétní smluvní vztah. Očekává se dopad na zlepšení podnikatelského prostředí v energetice, a to vlivem sjednocení obsahových náležitostí již existujících řádů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/