240/22 Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;T:11.1.2023

Návrh novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě, dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému a zavádí definici telemedicínských služeb a základní rámec jejich používání.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 1. 2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/