240/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; T:13.1.2021

Návrh zákona implementuje předpisy Evropské unie v oblasti řízení bezpečnosti pozemních komunikací, poskytování evropské služby elektronického mýtného a poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku, či mýtného v přeshraničních situacích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 1. 2021.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/