24/23 Návrh vyhlášky o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci;T:23.2.2023

V souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, vyvstala potřeba na základě zákonného zmocnění upravit podrobněji některé instituty v něm obsažené. Jedná se o podrobnosti žádosti o shovívavost, souhrnné žádosti a žádosti o rezervaci pořadí. Dále je třeba stanovit podrobnosti žádosti o oznámení (doručení) a žádosti o exekuci od soutěžních orgánů jiných členských států Evropské unie.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/