24/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;T:24 3.2022

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní prováděcí právní předpisy zákonem rušené tak, aby nabyly účinnost současně s nabytím účinnosti zákona dnem 1. července 2022. Předkládaný návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení, tj. vyhrazeného tlakového zařízení, které se vyznačuje tím, že se u něj vyskytuje nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje značnou akumulovanou energii, a nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavost, popř. výbušnost, jedovatost, žíravost apod. Specifická nebezpečí přináší u vyhrazených tlakových zařízení místní podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí s provozními podmínkami v konkrétním místě a při konkrétním způsobu užití.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/