24/21 Změna č. 2 programu ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v podnikatelském sektoru; T:10.3.2021

Materiál je předkládán z důvodu potřeby úpravy programové dokumentace programu ENERG schválené usnesením vlády č. 469 ze dne 18. července 2018 s cílem zajistit širší možnosti podpory v reakci na potřeby související s naplňováním závazku ČR podle čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 3. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/