24/19 NV k provedení některých ustanovení celního zákona; T: 1.3.2019

Navrhovaná změna technického charakteru je vyvolána zejména návazností souvisejících připravovaných legislativních změn návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (senátní tisk č. 32, sněmovní tisk č. 206), který mimo jiné obsahuje změnu právní úpravy zahřívaných tabákových výrobků, a dále potřebou drobných formálních úprav ve spojitosti s plánovaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/