239/16 Aliance Společnost 4.0; T: 28.11.2016

Materiál stručně shrnuje důvody potřebnosti koordinace aktivit souvisejících s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a dále popisuje strukturu navrhované Aliance.
Založení Aliance Společnost 4.0 je plněním opatření z Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a zároveň je reakcí na usnesení vlády č. 729 z 24. srpna 2016, kde je tento úkol svěřen předsedovi vlády ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/