239/15 Návrh nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech; T: 13.11.2015

Cílem návrhu je transpozice směrnice 2013/53/EU a s ní související harmonizace pravidel pro uvádění rekreačních plavidel na trh a do provozu, stanovení technických požadavků, která musí tato plavidla splňovat, zajištění volného obchodování těchto plavidel v rámci EU a odstranění překážek jejich volného pohybu na vnitřním trhu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/