239/12 Nař. vl. podmínky ochrany zdraví při práci; T: 2.11.2012

Cílový stav, kterého má být dosaženo, je navrátit do přílohy č. 2 část B s jejím původním obsahem, čímž se nařízení vlády dostane do věcného i obsahového souladu se stávajícím textem. V textu Seznamu chemických látek, resp. ve vysvětlivce k tabulce tohoto Seznamu pak tímto návrhem dojde k odstranění technické chyby, stejně jako v § 25 odst. 7 nařízení vlády, kde má být uvedeno číslo 90 pohybů, místo 60 pohybů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/