239/20 Návrh nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití; T:6.1.2021

V souladu s požadavkem práva Evropské unie aktuálně novelizovaný zákon o zbraních ve svém § 42a stanoví dotčeným subjektům oznamovací povinnost vůči Policii České republiky v případě realizace převodu palné zbraně do civilního sektoru za účelem jejího trvalého civilního použití. Takto převáděnou palnou zbraň je současně nutné označit stanovenými identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a dále je nutné zajistit její označení, které identifikuje převádějící subjekt. Podobu tohoto označení pro konkrétní subjekty má stanovit toto nařízení vlády.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 1. 2021.

/jak-na-