238/16 Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti; T: 7.12.2016

Předkládaný nelegislativní materiál byl zpracován v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 i Plánem nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2016. Materiál je předkládán také ve vazbě připravovaný Návrh Doporučení Rady Evropy k právní regulaci lobbingu v kontextu veřejného rozhodování a dalších aktuálních doporučení mezinárodních organizací (OECD a GRECO) týkající se regulace lobbingu a souvisejících opatření na podporu transparentnosti lobbistického sektoru a posílení integrity veřejného sektoru.

Související soubory

/jak-na-