238/15 NV k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška); T: 18.11.2015

Cílem každoroční novely je přiblížení ceny zjištěné nemovitých věcí k jejich sjednaným cenám. Při navrhovaných úpravách se vychází z analýzy údajů o prodejích nemovitých věcí, a na základě jejich výsledků jsou provedeny úpravy ocenění ve stávající vyhlášce.

Aktuální základní ceny nezbytné pro určení zjištěné ceny porovnávacím způsobem, uvedené v přílohách, vycházejí ze skutečně realizovaných cen, které vkládají pracovníci územních pracovišť Generálního finančního ředitelství na základě ustanovení § 33 odst. 3 oceňovacího zákona, z kupních smluv, přikládaných k daňovým přiznáním, do statistického programu v úloze OCN, resp. do úlohy DNN, v ADIS, který je v gesci GFŘ. Základní ceny jsou určeny ve výši průměrných kupních cen podle druhu nemovité věci a lokality.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/