238/12 Návrh vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací; T: 2.11.2012

Návrh vyhlášky obsahuje tyto konkrétní ustanovení:

– část první: Základní ustanovení, tj. předmět úpravy a vymezení základních pojmů (§ 1- 2);

– část druhá: Časový poplatek, tj. vzory kupónů emise 2013, jejich prvky, plošné řešení a barevné provedení, vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti, jejich evidenci a seznam komunikací, podléhajících časovému poplatku (viz § 3 – 9);

– část třetí: Mýtné, tj. seznam zpoplatněných komunikací, výše kauce za elektronické zařízení, evidence v systému elektronického mýtného, způsoby úhrady mýtného, elektronické zařízení a nakládání s ním. Dále náklady započitatelné pro výpočet mýtného, jejich výpočet a stanovení sazeb mýtného. Nově jsou zařazeny náležitosti plánu pro řízení rizik, viz zdůvodnění výše. Tato část vyhlášky je obsažena v § 10 – 27;

– část čtvrtá: Závěrečná ustanovení, která obsahují

= přechodná ustanovení pro ponechání platnosti kupónů emise 2012, neboť touto vyhláškou se ruší i dosavadní příloha č. 1 se vzory kupónů (§ 28)

= zrušovací ustanovení, tj. stávající vyhláška č. 527/2006 Sb. a jejích 6 novel (§ 29)

= účinnost, která je stanovena na 1. prosinec 2012, tj. začátek platnosti ročních kupónů emise 2013 dle § 21b odst. 1 zákona (§ 30);

– přílohy:

= č. 1: vzory kupónů emise 2013 prokazujících zaplacení časového poplatku

= č. 2: seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

= č. 3: seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému

= č. 4: seznam silnic I. Třídy, jejich užití podléhá mýtnému.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/