238/11 NV o způsobu regulace cen v energetických odvětvích; T: 20.10.2011

Návrh vyhlášky nastaví takový regulační systém, kdy provozovatel přenosové soustavy bude mít možnost realizovat dlouhodobý investiční plán provozovatele přenosové soustavy i v případě, že nebude schopen investiční projekt financovat z vlastních ani cizích zdrojů, zároveň však navrhovaný regulační systém vychází z požadavku na co nejmenší navýšení povolených výnosů, resp. zákaznických tarifů.

Dalším důvodem pro změnu stávajícího znění vyhlášky je aktuální významný nárůst počtu zdrojů vyrábějících elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie a následný dopad výše podpory takto vyrobené elektřiny do regulovaných cen elektřiny. Energetický regulační úřad tedy přistoupil k úpravě popisu výpočtu korekčního faktoru provozovatele distribuční soustavy v elektroenergetice při uplatnění časové hodnoty peněz odvozené od výnosu střednědobých státních dluhopisů (viz návrh úpravy přílohy č. 7 vyhlášky).

Návrh vyhlášky rovněž upravuje způsob výpočtu korekčních faktorů v plynárenství. Dosavadní znění vyhlášky, pokud se jedná o úpravu korekčních faktorů v plynárenství, se v praxi ukázalo být nejednoznačné, dovolující různý výklad. Proto je třeba jej konkretizovat. K další významné změně dochází v souvislosti s pronájmem plynárenského zařízení.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/