238/10 Návrh vyhlášky o oblastech povodí; T: 20.10.2010

Důvod provedené změny v zákoně a následně v prováděcím předpisu je reakce na výzvu Evropské komise k podání vyjádření k formálnímu upozornění na neúplnou nebo nesprávně provedenou transpozici směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále „směrnice 2000/60/ES“) v rámci řízení pod č. 2007/2234 ze dne 16. října 2008 o porušení Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství a dále na odůvodněné stanovisko Evropské komise ze dne 23. listopadu 2009 týkající se tohoto řízení o porušení Smlouvy z důvodu nedosažení souladu se směrnicí 2000/60/ES. Výtka, na kterou reaguje předkládaný návrh nové vyhlášky o oblastech povodí, se týká článku 3 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, konkrétně neprovedení způsobu identifikace jednotlivých oblastí povodí včetně části ustanovení, která se týká podzemních vod.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/