238/20 Novela vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních; T:4.1.2021 16h

Cílem návrhu vyhlášky je zajistit soulad jejího textu se změnami, které v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“), provádí novela zákona o zbraních (aktuálně schválený senátní tisk č. 5). Návrh vyhlášky zohledňuje nově zavedené kategorie zbraní A-I a C-I a promítá tyto změny do příslušných částí textu. Další významnou změnou je vypuštění § 28 o povinných náležitostech provozního řádu střelnice, které budou nově součástí přílohy č. 3 k zákonu o zbraních. Změna též nastává u právní úpravy zakázaných doplňků zbraně, kdy je v návrhu vyhlášky zohledněno zmírnění právní úpravy ve vztahu k nim. Podstatná změna se také týká nové úpravy ničení zbraní, která, pokud není stanoveno jinak, může být prováděna pouze formou úředního zničení. V neposlední řadě dochází k aktualizaci znění většiny tiskopisů.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 1. 2021 16h

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/