237/16 Návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí; T: 30.11.2016

Primárním důvodem navrhovaných změn je reorganizace Policie ČR a zrušení funkce ředitele Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, resp. zřízení nové Národní centrály proti organizovanému zločinu, v jejímž čele stojí ředitel.Dále se navrhuje rozšíření současného sudého počtu členů Rady na počet lichý, a to mj. ve vazbě na žádost prezidenta České lékárnické komory, který v připomínkách k Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 navrhl doplnit za člena Rady i zástupce profesních komor, neboť Hospodářskou komorou ČR, jejíž prezident je členem Rady, nelze za profesní komoru považovat.V neposlední řadě jsou navrhovány technické změny vyplývající z praktických poznatků dosavadního fungování Rady.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/