237/15 NV o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru; T: 18.11.2015

Jedná se o návrh vyhlášky, který je zaměřen na činnost provozovatelů elektroenergetických sítí – provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, dále na výrobce elektřiny, operátora trhu a zákazníky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/