237/12 NV o účetnictví; T: 1.11.2012

Ministerstvo financí předkládá pro jednání pracovních komisí Legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh vyhlášky“).

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou především změny legislativně technického charakteru implementující požadavky vyplývající z jiných právních předpisů, změny vyplývající z požadavků účetní praxe za účelem zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek a postupné naplňování cílů účetní reformy veřejných financí formulovaných usnesením vlády č. 561 ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu a usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010 k postupu naplnění základních principů vzniku účetnictví státu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/