237/22 Návrh nař. vl. o stanovení cen elektřiny a plynu na ztráty elektřiny a plynu v DS v elektroenerg. a plynárenství v mimoř. tržní situaci;T:17.12.2022

Předkládaný návrh nařízení vlády stanovuje ceny elektřiny a plynu dodávaného dodavatelem elektřiny nebo plynu provozovateli distribuční soustavy (dále také „PDS“) na ztráty elektřiny nebo plynu v distribuční soustavě, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, a další podmínky uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu na ztráty, a to pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dále také stanovuje postupy při výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny a plynu, kteří PDS dodávají elektřinu nebo plyn na ztráty. Dodavatelé elektřiny/plynu budou povinni dodávat PDS elektřinu/plyn na ztráty za zastropovanou cenu, která neodpovídá tržní ceně, z tohoto důvodu bylo nutné v návrhu nařízení vlády stanovit způsob výpočtu jejich prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, které budou předmětem kompenzací.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 12. 2022.