237/20 Strategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021 – 2027; T:28.12.2020

Záměrem předkládaného materiálu je poskytnout komplexní formální rámec pro podporu malých a středních podniků v následujících sedmi letech – 2021 – 2027 , a to včetně implementačních plánů pro jednotlivé klíčové oblasti, mezi které patří: podnikatelské prostředí; přístup k financím; přístup na trhy; pracovní síla, dovednosti a vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; digitalizace; nízkouhlíková ekonomika a účinné nakládání se zdroji. Cílem dokumentu je tak vhodně nastavit politiku podpory MSP a vytvořit takové podmínky, aby regulace pozici českých MSP v globální konkurenceschopnosti nezhoršovala, a naopak, aby předpoklady spojené s technologickým, vzdělávacím a vědeckým prostředím byly přeměněny v posilování mezinárodní pozice ČR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/