236/15 Poziční dokument ČR k problematice elektronického obchodu; T: 10.11.2015

Poziční dokument se zabývá dílčími aspekty elektronického obchodu, u kterých je formulován konkrétní postoj ČR a obsahuje tudíž oblasti týkající se mj. ochrany spotřebitele, daňových a platebních systémů, elektronické fakturace, nedostatečné legální a přeshraniční dostupnosti digitálních produktů nebo porušováním práv duševního vlastnictví. Dále se poziční dokument zabývá platformami v online prostředí, jako jsou např. vyhledávače nebo srovnávače, technickými aspekty elektronického obchodu, jako je podpora rozvoje sítí nové generace nebo problematikou elektronické identifikace.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/