236/12 Veřejná zakázka Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2013; T: 23.10.2012

Předmětem veřejné zakázky „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2013“ bude uzavření rámcových smluv s více uchazeči na dobu 6 let na poskytnutí služeb na území celé České republiky rozdělené na 58 oblastí. Jedná se o zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků silnic I. třídy včetně jejich součástí a příslušenství, odstranění závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství a zajišťování bezpečnosti silničního provozu, přičemž tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

V současné době jsou v 9 krajích uzavřeny smlouvy o zajištění zimní a běžné údržby vybraných silnic I. třídy (dále jen „Příkazní smlouva“) ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi Ministerstvem dopravy a Správami a údržbami silnic (SÚS) v krajích s platností do 30. 9. 2013. Ve zbývajících krajích jsou v platnosti do stejného data uzavřeny smlouvy o zajištění zimní a běžné údržby vybraných silnic I. třídy vycházející z veřejné soutěže, kde bylo zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).

Cílem veřejné zakázky je zajistit jednotnou koncepci údržby silnic I. třídy na celém území ČR, vyšší efektivita vynakládaných prostředků na údržbu a snížení celkových nákladů na údržbu.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/