236/10 NV o jednacím řádu pro insolvenční řízení; T: 13.10.2010

Nezbytné změny vyhlášky vyplývají ze současně předkládané novely insolvenčního zákona vyvolané nálezem Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. PL. ÚS 14/10, novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 217/2009 Sb. a ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Navrhuje se zejména stanovit, že náležitosti písemného vyrozumění o popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem a náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem musí být podány na formuláři, zakotvit náležitosti tohoto formuláře s tím, že formulář musí obsahovat minimálně stejné náležitosti, jako má obsahovat žaloba podle o.s.ř., protože novela insolvenčního zákona u neodmítnutých popření pohledávek přiznává tomuto podání účinky žaloby. Dále se doplňují náležitosti návrhu na povolení oddlužení o povinný údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby mu soud stanovil nižší než zákonem určené měsíční splátky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/