236/22 Akční plán Cirkulární Česko 2040 pro období 2022-2027;T:21.12.2022

Jedná se o implementační dokument Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040. Akční plán stanovuje priority, úkoly a aktivity, které v následujících letech povedou k přechodu k oběhovému hospodářství.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 12. 2022 do konce pracovní doby.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/