236/20 Novela nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice; T:28.12.2020

Aktuálně projednávanou novelou zákona o zbraních (senátní tisk č. 5) bude přikročeno i ke změně v oblasti ničení zbraní a jejich hlavních částí. Ničení bude až na výjimky probíhat formou tzv. úředního zničení a nikoliv ničením prostřednictvím soukromoprávních subjektů (držitelů příslušné zbrojní licence). Dále již zákon o zbraních nebude rozeznávat pojem „zakázaný doplněk zbraně“. Za zakázané doplňky zbraně byly doposud považovány tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů. Tlumiče hluku výstřelu budou nově zařazeny mezi zbraně kategorie C. Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů zákonu o zbraních podléhat nadále nebudou. Tyto změny je nutné zohlednit v nařízení vlády č. 219/2017 Sb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/