235/16 Informace o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti; T: 28.11.2014

Materiál analyzuje důvody neefektivní implementace nástrojů zvyšování energetické účinnosti. Výstupem této analýzy je návrh opatření k nápravě a nastartování tvorby prostředí příznivého pro zvyšování energetické účinnosti v dlouhodobém horizontu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/