235/15 NV o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie; T: 16.11.2015

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl schválen 13. května 2015, upravoval také poskytování údajů od odběratele tepelné energie k dodavateli tepelné energie nutných k vyúčtování dodávek tepelné energie.

Jedná se o úpravu ustanovení § 78 odst. 5 energetického zákona, které po novele příslušného zákona a s účinností od 1. ledna 2015 zní:

„Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.“.

Dále se jedná o úpravu ustanovení § 98a odst. 1 písmeno g) energetického zákona, které zní:

„rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,“.

Vyhláška tak naplňuje zmocňovací ustanovení podle § 98a odst. 1 písmeno g) energetického zákona.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/