235/12 Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 22.10.2012

Vyhláška stanoví požadavky na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

 

Vyhláška dále stanoví metodu výpočtu energetické náročnosti budovy (ukazatelé energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, výpočet dodané energie, výpočet primární energie).

 

Vyhláška rovněž stanoví vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, dále také vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a vzor a obsah průkazu energetické náročnosti budovy včetně způsobu jeho zpracování.

 

V závěru vyhláška stanoví také umístění průkazu energetické náročnosti u budov užívaných orgánem veřejné moci a informace o energetické náročnosti na reklamních materiálech.

 

Přílohy k této vyhlášce obsahují přesné informace týkající se parametrů a hodnot referenčních budov stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů. Dále stanoví přesné kvalifikační třídy energetické náročnosti budovy a také faktory primární energie.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/