235/22 Novela vyhl. č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu;T:23.12.2022

Návrh novely vyhlášky byl vypracován v návaznosti na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 96/2022 Sb. Novela vyhlášky reaguje na změny zákonné právní úpravy zejména v oblasti obezřetnostní regulace obchodníků s cennými papíry a regulace poskytování služeb skupinového financování. Ve vyhlášce je nutné zohlednit národní požadavky na výkaznictví vyplývající z novely zákona, nebo které umožňují zavést evropské předpisy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12. 2022 do konce pracovní doby.