234/12 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 22.10.2012

Úprava vyplývá z e zákona č.318/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a který transponuje směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.Vyhláška přesně stanoví rozsah, obsah energetického auditu a způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu.

Vyhláška dále stanoví obsah energetického posudku a způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku.

Přílohy k této vyhlášce stanoví vzor evidenčního listu energetického auditu, ekonomické vyhodnocení, ekologické vyhodnocení, výpočet rozdílu emisí znečišťujících látek (emisní faktory) a vzory evidenčního listu energetického posudku.

Cílem vyhlášky je také sjednotit legislativu v dané problematice.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/