234/10 Novela zákona o soudních poplatcích; T: 18.10.2010

Důvodem předložení této novely je zejména korekce současné úpravy výše soudních poplatků, která je stanovena podle stavu, jenž odráží ekonomickou situaci před deseti lety. Pokud jde o položku č. 1 sazebníku poplatků, reflektuje tato položka stav téměř před padesáti lety. Takto nastavený systém soudních poplatků neodráží ekonomické a společenské změny, složitost sporů a zvýšení nákladů na provoz soudů. Vzhledem ke zvýšení průměrné hrubé mzdy, ke zvýšení hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele a míře inflace, neplní současná právní úprava soudních poplatků dostatečně svou regulační a preventivní funkci, nebrání podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.

Přehodnotit jednotlivá osvobození od soudních poplatků i položky v sazebníku. Posílit motivaci účastníků ke snaze o smírné řešení sporů s možností poplatkového zvýhodnění smírného uzavření věci. Výslovnou legislativní úpravou vyřešit otázku soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (zrušení položky nebo úprava doměřování soudního poplatku není-li vinou navrhovatele možno platební rozkaz vydat).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/