234/20 Novela vyhl. č. 14/2005, o předškolním vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; T:4.1.2020

Předkládanou novelou MŠMT reaguje na podněty ze strany škol, samospráv, ale také veřejného ochránce práv, Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte. MŠMT bylo k úpravám systému zavázáno také Usnesením vlády ČR ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Navrhovaná právní úprava je v souladu s opatřeními Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 1. 2020.

/jak-na-