233/10 Nař. vl. porušení podmíněnosti poskytování některých podpor; T: 11.10.2010

Předpisy Evropské unie stanovují základní pravidla pro provádění kontrol podmíněnosti a jejich promítnutí do administrativního procesu poskytování dotací (ve smyslu stanovení míry snížení dotace, v případě zjištění porušení podmínek předpisů, které jsou předmětem kontrol podmíněnosti). Na rozdíl od stávající právní úpravy se nově ošetřuje situace, jak vyhodnocovat zprávy o kontrole obsahující zjištění jen z části požadavků v daném aktu, a stanovuje, že pro vyhodnocování celkové míry porušení se budou zohledňovat veškerá zjištěná porušení ze všech zpráv o kontrole v příslušném aktu za kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že způsob vyhodnocování musí být pro celý systém kontrol podmíněnosti stejný, je dále ošetřen i způsob, jak postupovat v případech, že některý požadavek či standard bude kontrolován během kalendářního roku vícekrát, přičemž bude zjištěna různá míra porušení. Na rozdíl od stávající právní úpravy je každý jednotlivý standard GAEC považován za akt a podle toho je i vyhodnocováno jeho porušení. Důvodem této změny je snaha o naplnění výkladu čl. 2 odst. 33 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, tak jak ho prezentuje Evropská Komise.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/