233/ NV specifikace jednotlivých základních služeb; T: 12.11.2015

Přímo dotčenými subjekty v souvislosti s předmětnou vyhláškou jsou nevidomé osoby jakožto uživatelé poštovních služeb a držitel poštovní licence, v současné době Česká pošta, s.p., které je na základě zákona o poštovních službách uložena povinnost zajišťovat základní služby včetně služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé, jakož i nově podmínky pro zajištění dostupnosti pošt. V širším smyslu je pak realizací změn z druhé výše uvedené oblasti dotčena veřejnost (občané i právnické osoby), když předkládanou právní úpravou jsou určovány závazné podmínky pro zajištění dostupnosti pošt pro účely poskytování základních služeb, a to v rozsahu 3 200 provozoven podle nařízení vlády č. 178/2015 Sb. Zájmy těchto osob prezentují zejména zástupci samosprávy (měst, obcí a jejich svazů).

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/