233/23 Souhlas vlády se založením akciové společnosti Státní investiční rozvojová společnost a.s.;T:27.11.2023

Činnost akciové společnosti se soustředí na větší rozvojová území a systematické odbourávání překážek k jejich rozvoji, proaktivní hledání shod nad využitím území s dotčenými obcemi a kraji a proaktivní připravenosti území.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 11. 2023.