233/22 Novela nař. vl. č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci;T:9.12.2022

V návaznosti na aktualizovaný Dočasný krizový rámec (DKR )a přijetí novely energetického zákona se navrhuje rozšíření kategorie zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o zákazníky, na které se stanovení cen elektřiny nebo plynu podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., dosud nevztahuje a kteří budou moci využít dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu v režimu podpory upraveném DKR. Předkládaný návrh nařízení vlády řeší poskytování podpory v režimu DKR pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky, ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. Umožněním odběru elektřiny za stanovenou cenu bude zákazník od 1. ledna 2023 získávat určitý majetkový prospěch, který by jinak při přímém poskytování podpory např. ve formě dotace byl kompenzován až následně po skutečném vynaložení prostředků povinným subjektem a byl by součástí způsobilých nákladů pro určení výše přípustné podpory. Materiálně tedy umožnění odběru elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu bude fungovat jako záloha na podporu ve smyslu bodu 68 DKR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 12. 2022 do konce pracovní doby.

233_22_Materiál

233_22_Platné znění

233_22_Důvodová zpráva

Formular_pripominky