233/20 Novela nař. vlády č. 151/2004 Sb. – přeprava zbraní; T:23.12.2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky. Předkládaným nařízením vlády jsou z výčtu zbraní, které lze na území ČR dopravit bez předchozího souhlasu, vypuštěny ty palné zbraně, které jsou novelou zákona o zbraních nově zařazeny mezi zbraně kategorie C-I. Z výčtu se též vypouští historické zbraně, V souvislosti s tím, že zákon o zbraních nadále nereguluje mechanické zbraně, je obdobně upraveno i nařízení vlády.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/