232/15 Nař. vl. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému; T: 12.11.2015

Směrnice Komise 2014/106/EU novelizuje přílohy V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES. Touto unijní úpravou se zpřesňuje vymezení obsahu tzv. ES prohlášení o ověření subsystémů. Většina dosavadní právní úpravy zůstává věcně nedotčena, pouze se zpřesňují zásady týkající se postupu ověřování subsystémů v případě úprav subsystémů různého charakteru.

Výše uvedená směrnice obsahuje toliko dílčí změny technického charakteru. Z tohoto důvodu předložený návrh právního předpisu nemá výraznější dopad na žádnou cílovou skupinu ani oblast. Aplikace návrhu nevyvolá žádné požadavky na veřejné rozpočty, ani potřebu organizačních či procesních změn. Transpoziční lhůta pro převáděnou právní úpravu Evropské unie do českého právního řádu uplyne 1. ledna 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/