232/12 Novela zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR; T: 5.11.2012

Hlavním cílem návrhu je sjednocení úpravy správních řízení vedených Komorou daňových poradců s úpravou podle správního řádu. Další změny se týkají zejména úpravy právnických osob působících v sektoru poskytování služeb daňového poradenství či přístupu fyzických osob do profese. Nadto je navrženo zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti se změnou či přijetím jiných právních předpisů, nebo v souvislosti s reálným vývojem profese daňových poradců.

Související soubory

/jak-na-