232/10 NV-úprava ustanovení o oceňování majetku; T: 30.9.2010

V případě koeficientů prodejnosti bylo Ministerstvem financí vytvořeno u hl. města Prahy nové začlenění katastrálních území do jednotlivých oblastí města, kde došlo ke snížení počtu oblastí z 28 na 21. Nové členění by mělo pozitivně ovlivnit objektivnost hodnot koeficientů a tím i objektivnost zjištěných cen. Doplněny byly drobné změny, vyvolané potřebou ujednotit výkladové rozdíly či nejasnosti v textu některých ustanovení. U nákladové metody je např. změna v ocenění obytné části zemědělské usedlosti a to nově pouze nákladovým způsobem.

 

U oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu bylo provedeno pouze několik drobných úprav a to především v příloze v tabulce č. 2 úprava koeficientů pro kombinaci podle analýzy cen sjednaných a cen zjištěných.

 

Zavedení indexové metody pro oceňování staveb porovnávacím způsobem novelou oceňovací vyhlášky č. 456/2008 Sb., podstatně zjednodušilo i případný výběr obdobných nemovitostí pro stanovení cen obvyklých. Ocenění je přehlednější, umožňuje větší variabilitu znaků a umožňuje aktualizovat jednotlivé znaky a hodnoty jejich kvalitativních pásem do budoucna v návaznosti na to, jak se tento znak podílí na ceně sjednané, což je v předkládané novele využito.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/