232/22 Novela vyhl. č. 30/2021 Sb., o provedení zákona o obalech;T:19.12.2022

Návrh vyhlášky upravuje zejména

•             evidenci autorizované obalové společnosti o množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 (plastové jednorázové nápojové kelímky a nádoby na potraviny určené k okamžité spotřebě),

•             pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 zákona o obalech (jednorázových plastových nápojových lahví),

•             minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování

•             druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona o obalech.

Navrhovaná vyhláška se týká pouze vybraných plastových výrobků, které jsou obaly nebo obalovými prostředky podle zákona o obalech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 12. 2022.