23/17 Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací; T: 16.3.2017

Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících finančních bariér ovlivňujících provozování těchto sítí. Současně jsou v Akčním plánu vytyčena opatření pro postupnou eliminaci těchto negativních jevů.

Obsah Akčního plánu vychází z některých aspektů uvedených v Národním plánu rozvoje sítí nové generace a dále z jednání se zainteresovanými subjekty jak z veřejné, tak ze soukromé sféry. Předmětná problematika byla intenzivně diskutována zejména s Českým telekomunikačním úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí a dále s dotčenými profesními sdruženími, zejména asociacemi zastřešujícími operátory sítí elektronických komunikací.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/